دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات

در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فنآوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری) کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ 7/11/1393 «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را جهت اجرای دستگاه های اجرایی تصویب کرد

عدم نیاز به مجوزهای کتبی برای تایید اعتبار موسسات مجری آموزشی و تعیین امتیاز موسسات بر اساس عملکرد

به اطلاع دستگاه های اجرایی می رسد، تمام موسسات و مجریان آموزشی اعم از مجریان آموزش حضوری یا آموزش الکترونیکی که نام آنها در سامانه اختصاصی هر دستگاه مشاهده می شود، دارای مجوز برگزاری دوره های فناور... ادامه مطلب ...

فرم ارزیابی مدرسان و مجریان دوره های آموزشی

به منظور ارزیابی مدرسان و موسسات مجری آموزشی فرم های ارزیابی که از طریق لینک زیر قابل دسترسی هستند، در اختیار دستگاه های اجرایی، مدرسان و مجریان آموزشی قرار می گیرد.  

جهت ارزیابی مدرس... ادامه مطلب ...

مراحل بررسی و اعطای مجوز برگزاری دوره ها اموزش مجازی

 

کلیه موسسات مجاز آموزشی که دارای کد رهگیری تایید شده در "سامانه مدیریت آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت" هستند، به منظور اخذ مجوز  پلت فرم و محتوای آموزش مجازی لازم است مراحل ذ... ادامه مطلب ...