ابلاغ دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت موسسات مجری آموزش و مدرسان

در راستای اجرای تبصره 1 ماده 7 بخشنامه «دوره‌های آموزشی كاركنان دولت در حوزه فناوري اطلاعات»، مصوبه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شماره 145099 مورخ 20/11/1393، "دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت موسسات مجری آموزش و مدرسان"  دوره‌های آموزشی كاركنان دولت در حوزه فناوري اطلاعات در تاریخ 16/2/94 به کلیه دستگاه­های اجرایی ابلاغ گردید