انعقاد تفاهم نامه

تفاهم نامه ای بین "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" و "سازمان فنی و حرفه ای کشور"، به منظور استفاده از توانمندی های این سازمان در ارائه خدمات برخط منعقد گردید. بر اساس این تفاهم نامه مقرر گردید سازمان فنی و حرفه ای کشور  زیرساخت و سامانه اطلاعاتی لازم به منظور تعامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با دستگاه های اجرایی، مجریان آموزشی و مدرسین را فراهم سازد.