نکات قابل توجه مدرسین داوطلب

مدرسین داوطلب به منظور اجرای دوره های آموزشی فناوری اطلاعات کارکنان دولت با توجه به موارد ذیل، مجاز به برگزاری دوره برای دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم یا ازطریق موسسات و مجریان آموزشی هستند:

1- لازم است کلیه داوطلبینی که قصد دارند در فرآیند اجرای اموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت به صورت مستقیم یا از طریق موسسات و مجریان آموزشی مشارکت داشته باشند، مشخصات و اطلاعات صحیح خود را صرفا در بخش منوی اصلی بخش "ثبت نام مدرسین" ثبت نمایند. کلیه مدرسین موسسات و مجریان آموزشی نیز تنها در صورت ثبت نام در قسمت مذکور، مجاز به مشارکت در اجرای دوره های آموزشی هستند.

2- با توجه به محاسبه امتیاز مدرسین غیر هیات علمی بر اساس سوابق آموزشی و پژوهشی، لازم است تا اطلاعات مربوطه با دقت کامل در فرم پیش بینی شده درج شود. بر اساس بخشنامه "نحوه تشخیص صلاحیت موسسات مجری آموزش و مدرسان" ، در صورت اخذ بیشتر از 80 امتیاز ، مدرس در اولویت اول آموزش، در صورت اخذ امتیاز 60 تا 80 در اولویت دوم آموزش ، در صورت اخذ 50 تا 60 امتیاز در اولویت سوم آموزش به دستگاه های اجرایی معرفی خواهد شد. شاخص های تعین امتیاز داوطلبان در ماده 3 بخشنامه مذکور قابل مشاهده است. داوطلبینی که امتیاز آنها از 50 کمتر باشد، مجوز برگزاری دوره های آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت را نخواهند داشت.

3- پس از ثبت اطلاعات امکان ویرایش برای مدرسین امکان پذیر نخواهد بود. لذا لازم است تا دقت کافی در ثبت اطلاعات به عمل آید.

4- پس از تعیین امتیاز مدرسین، کد رهگیری مدرسینی که امتیاز آنها بیشتر از 50 باشد، به عنوان یک کد معتبر توسط سیستم شناخته می شود.

5- اطلاعات مدرسینی که دارای کد رهگیری معتبر هستند در فهرست مجاز مدرسین قرار گرفته و توسط دستگاه های اجرایی و مجریان آموزشی مشاهده می شوند.

6- موسسات آموزشی یا دستگاه های اجرایی پس از مشاهده اطلاعات مدرسین تایید شده، بنا به نیاز و متناسب با شرایط خود از طریق کانال ارتباطی معرفی شده در آگهی توسط مدرس(ایمیل، تلفن یا تلفن همراه) با وی تماس برقرار کرده و در صورت شکل گیری توافق برای همکاری، کد رهگیری مدرس در سامانه آموزشی که در اختیار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت وارد می شود.

7- لازم به ذکر است کلیه اظهارات اولیه مدرسین قبل از وارد شدن کدرهگیری مدرس در سامانه اموزش دستگاه، توسط اولین موسسه یا دستگاه طرف قرار داد مورد بررسی و صحه گذاری قرار می گیرد. در صورت تایید صحت خوداظهاری مدرس توسط موسسه یا دستگاه اجرایی، وضعیت مدرس از حالت" در انتظار صحه گذاری" به حالت" صحه گذاری شده" تغییر می یابد. در این شرایط مدرس برای انعقاد قراردادهای بعدی نیازی به ارائه مستندات در مورد سوابق خود ندارد.

8- در صورتی که در هر یک از مراحل اجرای آموزش، مشخص شود که اظهارات مدرسین خلاف واقعیت می باشد، کد رهگیری مدرس نامعتبر شده و در فهرست مدرسین غیر مجاز برای آموزش کارکنان دولت قرار خواهد گرفت.

9- پس از برگزاری هر دوره ، رضایت دستگاه از مدرس سنجیده شده و چنانچه سه دوره میزان رضایت از کیفیت تدریس مدرس از حد نصاب تعیین شده کمتر باشد، مدرس نامعتبر شده و در فهرست مدرسین غیر مجاز برای آموزش کارکنان دولت قرار خواهد گرفت.