نکات قابل توجه موسسات و مجریان آموزشی

موسسات و مجریان آموزشی داوطلب به منظور اجرای دوره های آموزشی فناوری اطلاعات کارکنان دولت با توجه به موارد ذیل مجاز به برگزاری دوره برای دستگاه های اجرایی هستند:

1- کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزاد، مؤسسات و مراکز آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی درصورت داشتن ساختار مصوب و مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، آموزشگاه­های دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه­ای در حوزه فناوری اطلاعات، شرکت­های دارای مجوز آموزشی از شورای عالی انفورماتیک در صورتی که در سامانه مدیریت آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت در بخش ثبت نام موسسات و مجریان آموزشی، اطلاعات خود را درج کنند، می توانند به عنوان مجریان آموزشی در اجرای بخشنامه آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت فعالیت کنند. با ثبت در سامانه مذکور هر یک از مجریان آموزشی یک کدرهگیری یکتا دریافت خواهند کرد.

2- در صورت ثبت اطلاعات مجریان آموزشی در بخش ثبت نام دستگاه های اجرایی، اطلاعات مربوطه حذف خواهد شد.

3- صحت اظهارات مجریان آموزشی توسط مراجع ذیصلاح مربوطه بررسی و تایید می شود. در صورت تایید اظهارات مجریان آموزشی توسط مراجع ذیصلاح، کدرهگیری مجریان آموزشی معتبر شناخته می شود.

4- پس از معتبر شناختن کدرهگیری توسط سامانه، مجری آموزشی می تواند با درج کدرهگیری در سامانه اختصاصی خود ، آگهی دوره های درخواست شده توسط دستگاه های اجرایی و همچنین اطلاعات مدرسین مجاز را مشاهده نماید.

5- درصوت آمادگی برای برگزاری دوره برای هر یک از دستگاه های اجرایی، مجری آموزشی می تواند با ارسال اطلاعات به پیوست آگهی دستگاه اجرایی، آمادگی و شرایط خود را برای برگزاری دوره مذکور به دستگاه اعلام نماید. دستگاه اجرایی پس از دریافت پیشنهادات مختلف، نسبت به تماس با مجری اموزشی اقدام خواهد کرد.

6- مجریان آموزشی می توانند با جستجوی اطلاعات مدرسین، نسبت به جذب مدرسین در زمینه های مختلف اقدام نمایند.

7- مجریان آموزشی موظفند قبل از همکاری با مدرسین با وضعیت "در انتظار صحه گذاری"، نسبت به صحه گذاری اظهارات ثبت شده در سامانه، بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده توسط آنها اقدام نمایند. با معرفی کد رهگیری مدرس مجری اموزشی به دستگاه اجرایی و ثبت این کد در سامانه آموزشی دستگاه، وضعیت مدرس به حالت "صحه گذاری شده" تغییر می­یابد.

8- در صورت بروز موارد ذیل، نام مجری آموزشی در "فهرست مجریان غیر مجاز" قرار می گیرد و صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت را از دست خواهد داد:

  • به کارگیری مدرسینی خارج از فهرست مدرسین مجاز معرفی شده در سامانه مدیریت آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت
  • تایید اظهارات مدرسین فهرست "مدرسین در انتظار صحه گذاری" بر خلاف واقع
  • اخذ امتیاز کمتر از حد نصاب برای 2 بار در سال از دستگاه های اجرایی پس از ارزیابی کیفی
  • احراز مغایرت بین اظهارات مجری آموزشی و شواهد مشاهده شده بر اساس بازرسی و نظارت دوره­ای یا گزارش دستگاه اجرایی